1 2 3 4 5  ... Επόμενο Προϊόντα ανά σελίδα:
Κατασκευαστής: PYRAMIS
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς(κ.μ./ώρα):
450
Ύψος(cm):
15
Πλάτος(cm):
60
Βάθος(cm):
51
Κατασκευαστής: CROWN
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς(κ.μ./ώρα):
450
Πλάτος(cm):
60
Βάθος(cm):
50
Κατασκευαστής: PYRAMIS
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
1
Απορροφητική ισχύς(κ.μ./ώρα):
250
Ύψος(cm):
15
Πλάτος(cm):
60
Βάθος(cm):
51
Κατασκευαστής: PYRAMIS
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
1
Απορροφητική ισχύς(κ.μ./ώρα):
250
Ύψος(cm):
15
Πλάτος(cm):
60
Βάθος(cm):
51
Κατασκευαστής: CROWN
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς(κ.μ./ώρα):
460
Πλάτος(cm):
60
Βάθος(cm):
50
από 70,00 €
58,00 €
Κατασκευαστής: ROBIN
Είδος:
Συρόμενοι/Συρταρωτοί
Αριθμός μοτέρ:
2
Πλάτος(cm):
60
από 75,00 €
58,00 €
Κατασκευαστής: ROBIN
Είδος:
Συρόμενοι/Συρταρωτοί
Αριθμός μοτέρ:
2
Πλάτος(cm):
60
Κατασκευαστής: CROWN
Είδος:
Συρόμενοι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς(κ.μ./ώρα):
260
Ύψος(cm):
18
Πλάτος(cm):
60
Βάθος(cm):
30
Κατασκευαστής: VOXSON
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς(κ.μ./ώρα):
330
Πλάτος(cm):
60
Κατασκευαστής: CROWN
Είδος:
Συρόμενοι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς(κ.μ./ώρα):
500
Πλάτος(cm):
60
Βάθος(cm):
29
Κατασκευαστής: CROWN
Είδος:
Συρόμενοι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς(κ.μ./ώρα):
500
Πλάτος(cm):
60
Κατασκευαστής: FINLUX
Είδος:
Συρόμενοι
Απορροφητική ισχύς(κ.μ./ώρα):
200
Πλάτος(cm):
60
Κατασκευαστής: FINLUX
Είδος:
Συρόμενοι
Απορροφητική ισχύς(κ.μ./ώρα):
200
Πλάτος(cm):
60
από 75,00 €
69,00 €
Κατασκευαστής: PYRAMIS
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς(κ.μ./ώρα):
450
Ύψος(cm):
15
Πλάτος(cm):
60
Βάθος(cm):
51
από 75,00 €
69,00 €
Κατασκευαστής: PYRAMIS
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς(κ.μ./ώρα):
450
Ύψος(cm):
15
Πλάτος(cm):
60
Βάθος(cm):
51
από 95,00 €
70,00 €
Κατασκευαστής: PITSOS
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
1
Απορροφητική ισχύς(κ.μ./ώρα):
290
Ύψος(cm):
13
Πλάτος(cm):
60
Βάθος(cm):
49
από 110,00 €
75,00 €
Κατασκευαστής: WHIRLPOOL
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς(κ.μ./ώρα):
360
Ύψος(cm):
15
Πλάτος(cm):
60
Βάθος(cm):
51
από 95,00 €
75,00 €
Κατασκευαστής: ZANUSSI
Είδος:
Μηχανισμός Απορρόφησης
Απορροφητική ισχύς(κ.μ./ώρα):
250
Ύψος(cm):
20
Πλάτος(cm):
52
Βάθος(cm):
29
από 126,00 €
78,99 €
Κατασκευαστής: ZANUSSI
Είδος:
Συρόμενοι/Συρταρωτοί
Αριθμός μοτέρ:
1
Απορροφητική ισχύς(κ.μ./ώρα):
300
Πλάτος(cm):
60
από 120,00 €
79,00 €
Κατασκευαστής: WHIRLPOOL
Είδος:
Ελεύθεροι
Αριθμός μοτέρ:
2
Απορροφητική ισχύς(κ.μ./ώρα):
360
Ύψος(cm):
15
Πλάτος(cm):
60
Βάθος(cm):
51
1 2 3 4 5  ... Επόμενο Προϊόντα ανά σελίδα: