Εύρος τιμών:
Κατασκευαστής: HOMEDICS
Εμφάνιση Θερμοκρασίας σε Sec:
10
Ένδειξη σε επαφή:
Ναι
Ένδειξη σε απόσταση:
Όχι
από 49,00 €
42,00 €
Κατασκευαστής: JOHAN