Εύρος τιμών:
από 39,99 €
24,11 €
Κατασκευαστής: PHILIPS
Αυτονομία:
50
Αδιάβροχη:
ΝΑΙ
από 49,00 €
32,19 €
Κατασκευαστής: PHILIPS
Αυτονομία:
8
Trimmer:
Ναι
Αδιάβροχη:
Όχι
από 59,99 €
39,30 €
Κατασκευαστής: PHILIPS
Αυτονομία:
40
Trimmer:
Ναι
από 64,99 €
39,65 €
Κατασκευαστής: PHILIPS
Αυτονομία:
50
Trimmer:
Όχι
Αδιάβροχη:
ΝΑΙ
από 74,99 €
48,47 €
Κατασκευαστής: PHILIPS
Αυτονομία:
45
Αδιάβροχη:
Όχι
από 84,99 €
54,98 €
Κατασκευαστής: PHILIPS
Αυτονομία:
50
Trimmer:
Ναι
Αδιάβροχη:
ΝΑΙ
από 89,99 €
55,00 €
Κατασκευαστής: PHILIPS
Αυτονομία:
45
Trimmer:
Ναι
Αδιάβροχη:
ΝΑΙ
από 99,99 €
63,66 €
Κατασκευαστής: PHILIPS
Αυτονομία:
40
Trimmer:
Ναι
από 109,99 €
70,00 €
Κατασκευαστής: PHILIPS
Αυτονομία:
45
Trimmer:
Ναι
Αδιάβροχη:
ΝΑΙ
από 109,99 €
71,29 €
Κατασκευαστής: PHILIPS
Αυτονομία:
40
Trimmer:
Ναι
Αδιάβροχη:
ΝΑΙ
από 249,99 €
178,00 €
Κατασκευαστής: PHILIPS
Αυτονομία:
50
Trimmer:
Ναι
Αδιάβροχη:
ΝΑΙ
από 349,99 €
245,00 €
Κατασκευαστής: PHILIPS
Αυτονομία:
50
Trimmer:
Ναι
Αδιάβροχη:
ΝΑΙ