Εύρος τιμών:
από 34,99 €
19,42 €
Κατασκευαστής: PHILIPS
Αυτονομία:
60'
Θέσεις κοπής:
13
από 23,09 €
19,90 €
Κατασκευαστής: IMETEC
Αυτονομία:
45'
Θέσεις κοπής:
13
από 34,18 €
28,90 €
Κατασκευαστής: IMETEC
Αυτονομία:
45'
Θέσεις κοπής:
13
από 45,27 €
34,90 €
Κατασκευαστής: IMETEC
Αυτονομία:
45'
Θέσεις κοπής:
13
από 45,27 €
38,90 €
Κατασκευαστής: IMETEC
Αυτονομία:
45'
Θέσεις κοπής:
6
από 74,99 €
46,27 €
Κατασκευαστής: PHILIPS
Αυτονομία:
120'
Θέσεις κοπής:
60
από 62,40 €
52,00 €
Κατασκευαστής: IMETEC
Αυτονομία:
60'
Θέσεις κοπής:
24
από 67,44 €
56,00 €
Κατασκευαστής: IMETEC
Αυτονομία:
60'
Θέσεις κοπής:
28
από 99,99 €
65,38 €
Κατασκευαστής: PHILIPS
Αυτονομία:
120'
Θέσεις κοπής:
400