Εύρος τιμών:
από 13,00 €
12,00 €
Κατασκευαστής: IMETEC
Θέσεις κοπής:
1
από 17,00 €
14,50 €
Κατασκευαστής: BABYLISS
Αυτονομία:
ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Θέσεις κοπής:
1
από 16,00 €
14,50 €
Κατασκευαστής: PHILIPS
Αυτονομία:
3
Θέσεις κοπής:
3
από 32,16 €
26,00 €
Κατασκευαστής: IMETEC
Αυτονομία:
45
Θέσεις κοπής:
3
από 49,99 €
29,15 €
Κατασκευαστής: PHILIPS
Αυτονομία:
60
Θέσεις κοπής:
20
από 59,99 €
38,80 €
Κατασκευαστής: PHILIPS
Αυτονομία:
60
Θέσεις κοπής:
17
από 69,99 €
45,60 €
Κατασκευαστής: PHILIPS
Αυτονομία:
60
Θέσεις κοπής:
17
από 89,99 €
59,54 €
Κατασκευαστής: PHILIPS
Αυτονομία:
75
Θέσεις κοπής:
20