Εύρος τιμών:
από 19,00 €
7,99 €
Κατασκευαστής: EMOS
Ακρίβεια ζυγίσματος σε gr:
1
Μέγιστο βάρος:
5
από 17,50 €
9,50 €
Κατασκευαστής: EMOS
Ακρίβεια ζυγίσματος σε gr:
1
Μέγιστο βάρος:
5
από 22,00 €
19,00 €
Κατασκευαστής: GRUPPE
Ακρίβεια ζυγίσματος σε gr:
1
Μέγιστο βάρος:
5
από 20,00 €
19,00 €
Κατασκευαστής: KENWOOD
Ακρίβεια ζυγίσματος σε gr:
2
Μέγιστο βάρος:
8
από 33,00 €
20,00 €
Κατασκευαστής: KENWOOD
Ακρίβεια ζυγίσματος σε gr:
2
Μέγιστο βάρος:
8
από 29,00 €
23,50 €
Κατασκευαστής: TEFAL
Ακρίβεια ζυγίσματος σε gr:
1
Μέγιστο βάρος:
5
Κατασκευαστής: KENWOOD
Ακρίβεια ζυγίσματος σε gr:
2
Μέγιστο βάρος:
8
από 31,90 €
26,00 €
Κατασκευαστής: TEFAL
Ακρίβεια ζυγίσματος σε gr:
1
Μέγιστο βάρος:
5
από 33,30 €
27,00 €
Κατασκευαστής: IMETEC
Ακρίβεια ζυγίσματος σε gr:
1
Μέγιστο βάρος:
5
από 40,30 €
32,90 €
Κατασκευαστής: IMETEC
Ακρίβεια ζυγίσματος σε gr:
1
Μέγιστο βάρος:
5
από 40,30 €
33,00 €
Κατασκευαστής: IMETEC
Ακρίβεια ζυγίσματος σε gr:
2
Μέγιστο βάρος:
5